En del af dagtilbuddet Midt

Fra Intention til Handling

Gennem systematisk planlægning og refleksion tilrettelægges hverdagen ud fra børnenes individuelle alder og kompetenceniveau blandt andet i små grupper, således vi opnår bedst mulige vilkår for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi arbejder med overordnede temaer, som vil være synlige i hele huset, og vi vil i videst muligt omfang inddrage forældrene aktivt i dette.

bornehave3

Ledelse

Charlotte

Charlotte Lamp

Daglig leder i Børnehaven Kærhøgevej

lamc@varde.dk

51 89 22 19

Pia Kehlet sort-hvid

Pia Jæger Kehlet

Dagtilbudsleder i Dagtilbuddet Midt

plke@varde.dk

51 21 35 99

kirsten

Kirsten Skjerning

Souschef i Dagtilbuddet Midt

kskj@varde.dk

23 31 80 31

Vores værdigrundlag

Mission

Dagtilbudsområdet er et inkluderende og forpligtigende fællesskab, hvor vi arbejder med barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vision

Alle børn trives og deltager aktivt i forpligtende fællesskaber, hvor udvikling og dannelse er i centrum i tidssvarende læringsmiljøer.

Demokrati i børnehøjde

Alle børn går fra dagtilbud til skole med kompetencer til at deltage i demokratiske processer og fællesskaber.

Tværfagligt samarbejde

Vi modtager faglig sparring og konsultativ bistand fra vores tværfaglige samarbejdspartnere for at sikre familiernes og børnenes trivsel, når det er nødvendigt. Vores mål er, at alle børn opnår chancelighed i forhold til trivsel, læring og uddannelsesmuligheder.

Vil du høre mere?

Giv os et kald eller send en email